O świetlicy


Świetlica Środowiskowa jest jednostką organizacyjną Gminy i Miasta Dobczyce prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Działa od 2007 roku. Świetlica jest placówką opiekuńczo – wychowawczą wsparcia dziennego typu opiekuńczego. Celem świetlicy jest służenie dzieciom i młodzieży szukającym wsparcia, pomocy oraz miejsca atrakcyjnego spędzania wolnego czasu w gronie zaufanych przyjaciół. Świetlica współpracuje z Ochotniczą Strażą Pożarną w Kędrzierzynce, Stowarzyszeniem Communicare, Akademią Pani Ewy oraz Kołem Gospodyń Wiejskich. Swoją działalność prowadzi w budynku OSP Kędzierzynka.

Do zadań Świetlicy należy:

  •  wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji,
  •  prowadzenie zajęć wyrównawczo-kompensacyjnych z przedmiotów szkolnych oraz pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych,
  •  wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych,
  •  organizowanie aktywnego wypoczynku szczególnie podczas ferii zimowych i wakacji letnich,
  •  wszechstronne rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i zdolności,
  •  eliminowanie zaburzeń zachowań, ukazywanie prawidłowych wzorców postępowania.
Panorama

Print Friendly, PDF & Email
Nasi partnerzy
Skip to content